Oznámenie o ochrane súkromia

Oznámenie o ochrane súkromia

Toto oznámenie o ochrane súkromia popisuje, ako Limited ('My', 'Náš/Naše/Našich', 'My', ako sa patrí) zbiera, používa, uchováva, zdieľa alebo uchováva Vaše osobné údaje, keď používate naše služby cez našu webovú stránku a mobilnú aplikáciu. Taktiež popisuje práva ochrany Vašich údajov, vrátane práva námietky pri uskutočňovanom spracovaní.

Vaša krajina pobytu určí, ktorá spoločnosť skupiny ("Entain") je kontrolórom údajov pre Vaše osobné informácie

Teritórium Meno kontrolóra Detaily
Spojené kráľovstvo (“UK”) LC International Limited Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA
Územie EÚ, vrátane Rakúska, Maďarska, Luxemburska, Fínska, Slovinska, Malty, Islandu, Chorvátska. ElectraWorks Europe Limited Penthouse Spinola Business Centre, Number 46, St Christopher Street, Valletta, Malta, VLT 1464
Zvyšok sveta ElectraWorks Limited Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA

 1. ZOZBIERANÉ ÚDAJE A SPÔSOB ZBIERANIA
 2. POUŽÍVANIE ÚDAJOV A PRÁVNY ZÁKLAD
 3. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE
 4. UVEDENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
 5. MEDZINÁRODNÉ TRANSFERY
 6. VAŠE PRÁVA
 7. BEZPEČNOSŤ
 8. UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 9. KONTAKT
 10. ZMENY V NAŠICH PRAVIDLÁCH OCHRANY ÚDAJOV

 1. ZOZBIERANÉ ÚDAJE A SPÔSOB ZBIERANIA

  Zbierame o Vás nasledujúce údaje:


  1.1 Vaše osobné údaje nám poskytujete pri používaní našej webovej stránky alebo pri registrácií konta s nami. Toto môže zahŕňať meno a priezvisko, dátum narodenia, údaje kreditnej karty, užívateľské meno a heslo, doklad totožnosti a veku, fakturačnú adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, alebo iné kontaktné údaje.

  1.2 Technické údaje o Vašom zariadení a platforme, akou sú informácie o administratíve a premávke informácií, vrátane, avšak nie obmedzene na: zdrojovú IP adresu, čas prístupu, dátum prístupu, typ zariadenia, navštívená/-é webové stránky, používaný jazyk, Vaša lokácia, stopovanie roamingu, správy o zlyhaní softvéru a používaný typ prehliadača. Tieto informácie sú dôležité pre zabezpečenie a kvalitu služieb.

  1.3 Váš verejný profil, vratane mena, fotografie a iných údajov, ktoré nám poskytnete, keď sa Vám páči, zverejníte alebo iným spôsobom komunikujete s našimi stránkami sociálnych médií ako Facebook, Twitter a Google+.

  1.4 Záznamy komunikácie uchovávame, keď nás kontaktujete alebo ináč s nami komunikujete, vrátane e-mailu, listu, textovej správy (SMS), online, appkami pre správy, akými sú napríklad WhatsApp a Skype, prostredníctvom telefónu alebo funkcie live chatu na našej webovej stránke;

  1.5 Iné údaje z databáz tretích strán za účelom plnenia našich právnych a regulačných povinností;

  1.6 Taktiež môžeme získavať Vaše osobné údaje od online predajcov a poskytovateľov služieb, akými sú finančné služby a slubžy zdieľanej likvidity a od zoznamov zákazníkov, získaných od predajcov tretích strán.

  1.7 Zbierať môžeme ďalšie informácie o Vás, keď nám takéto poskytnete Vaším používaním našich služieb.


 2. POUŽÍVANIE ÚDAJOV A PRÁVNY ZÁKLAD

  2.1 Na poskytnutie požadovanej služby alebo na splnenie kontraktu s Vami:


  • Poskytnujeme zákaznícku podporu a správy o prevádzke, vrátane správ ohľadne Vašej spätnej väzby a notifikáciách o zmenách na našej webstránke, službách alebo zmenách našich podmienok a pravidiel.
  • Uskutočníme kedykoľvek bezpečnostné previerky a overenie Vašej totožnosti, veku, registračných informácií, ktoré ste poskytli a overenie Vášho užívania našich služieb a Vaše finančné prevody za ohľadom prípadného porušenia našich Všeobecných obchodných podmienok a príslušného zákona. Bezpečnostné previerky môžu obsahovať napríklad objednávku kreditnej správy a/alebo v opačnom prípade overenie Vami poskytnutých informácií v porovnaní s tretími databázami.
  • Na spracovanie ktoréhokoľvek z Vašich online prevodov a platieb (vrátane zverejnenia Vašich osobných údajov spracovávateľom platieb tretích strán, poskytovateľom e-mailových služieb a žiadnych ďalších finančných inštitúcií v prípade potreby).

  2.2 Na uskutočnenie našej obchodnej činnosti a našich legitímnych záujmov:


  • Za účelom prešetrenia a venovania sa previerkam, otázkam a sťažnostiam a odpovediam na akúkoľvek spätnú väzbu.
  • Na zverejnenie aktivít v rámci hry na Vašom kanáli príspevkov a zdieľanie obsahu s inými hráčmi, ktoré môžu viesť k vernostným bodom alebo odmenám (ako napríklad zdieľanie aktívít v rámci hry, ktoré môže byť kontrolované vo Vašich nastaveniach súkromia).
  • Za účelom pomoci Vašej účasti v promočných akciách, trhového prieskumu a podujatí.
  • Telefonické a chatové rozhovory môžu byť nahrávané, aby nám bolo umožnené zlepšenie našej zákazníckej služby a našich produktov, tréning zamestnancov a nahrávať to, čo je povedané v prípade nasledujúcej sťažnosti.
  • Poskytnúť Vám promočné ponuky a informácie, kde ste uviedli alebo ste sa zmienili o Vašom záujme o naše produkty.
  • Monitorujeme používanie našich webových stránok a online služieb a používame Vaše osobné údaje, aby sme mohli zlepšiť a ochrániť náš obsah, služby, webové stránky, obe online a offline.
  • Vaše osobné údaje používame na úpravu našej webovej stránky Vám na mieru.
  • Monitorujeme zákaznícke kontá za účelom prevencie používania nekalých praktík na našej webovej stránke.
  • Vaše osobné údaje používame na prešetrenie akýchkoľvek sťažností od Vás alebo druhých osôb o našich webových stránkach alebo našich službách.
  • Môžeme zdieľať Vaše údaje s dôveryhodnými tretími stranami, ktoré nám poskytujú služby súvisiace s našimi poskytovanými gamblingovými službami, vrátane zákazníckej podpory, informačnej bezpečnosti, platieb, marketingu, analýzy údajov, výskum a prieskumu.
  • Osobné údaje použijeme v spojení s právnymi nárokmi a za účelom splnenia regulačných a investigatívnych účelov v prípade potreby (vrátane zverejnenia takýchto informácií v spojení s právnym procesom alebo sporu).
  • Vaše osobné údaje používame na vytvorenie profilu Vašej populačnej skupiny, pravdepodobné správania a preferencie. Toto je používané na informovanie o rozhodnutiach, ktoré uskutočňujeme v súvislosti so službami, obsahom a promočnými akciami, ktoré ponúkame. Taktiež podávame správy o rôznom prispievaní v našej obchodnej činnosti z rôznych zákazníckych profilov. Profily vytvárame manuálne alebo automatizovaným procesom, vrátane našich poskytovateľov tretích strán.

  2.3 V súlade s Vašimi preferenciami:


  • Na základe Vašich marketingových preferencií eferenciám (ak je to aplikovateľné), Vaše osobné údaje použijeme na doručenie marketingovej komunikácie, čo môže zaujímavé naprieč rôznymi platformami, ako napríklad e-mailom, textovou správou (vrátane WhatsApp a instantným messengerom Skype), telefonicky, mailom, poštou, online, cez schránku odkazov, push notifikáciami alebo inými dostupnými kanálmi, aby sme Vám poskytli informácie ohľadne našich produktoch, službách a promočných akciách, vrátane iných gamingových produktov (ako napríklad online pokeri, kasíne, stávkovaní a bingo službách).
  • Na zdieľanie Vašich kontaktných údajov s vybranými mediálnymi partnermi a partnermi za účelmi ponuky ich vlastných marketingových služieb Vám. Toto robíme iba vtedy, keď máme Váš súhlas a v súlade s Vašimi marketingovými preferenciami.
  • Za účelom účasti v prieskumoch alebo promočných akciách súhlasite s.
  • Cookies a podobné technológie používame v súlade s našim oznámením o Cookies. Pre viac informácií si pozrite naše Oznámenie o cookies.
  • Pri ďalších príležitostiach, keď Vás požiadame o povolenie, Vaše osobné údaje použijeme za účelmi, ktoré v daný moment vysvetlíme.
  • Kdekoľvek sa spoliehame na Váš súhlas, vždy budete mať možnosť stiahnuť svoj súhlas, aj keď môžeme mať iné právne opodstatnenia na spracovanie Vašich údajov za inými účelmi, ako je uvedené hore. Rozhodnúť sa ináč môžete kedykoľvek aktualizovaním svojej marketingovej preferencie.

  2.4 Za účelmi, ktoré sú vyžadované zákonom:


  • V odpovedi na žiadosti vlády alebo orgánov činných v trestnom konaní, ktoré vedú vyšetrovanie.
  • Vyšetriť a/alebo nahlásiť podvod, terorizmus, prekrútenie, bezpečnostné nehody alebo zločin, v súlade s príslušným právom.

 3. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE

  Automatizované rozhodovanie môžeme použiť (napr. rozhodnutia bez ľudskéj intervencie), vrátane profilácie; na vytvorenie popisu Vašej skupiny populácie, minulých správaní, pravdepodobných budúcich správaní a preferencií.


  Toto nám pomáha;


  • aby Vám bol poskytnutý na mieru šitý obsah a ponuky naprieč našou platformou a cez našu marketingovú komunikáciu;
  • aby boli poskytnuté rozdielové služby zákazníkom súvisiacich s platbami a výbermi, zákazníckou službou a inými prevádzkovými službami; a
  • aby boli splnené právne a regulačné predpisy, boj s podvodmi, boj s praním preňazí a zodpovedná hra.
  • Ak nesúhlasite s výsledkom automatizovaného rozhodnutia, prosím, kontaktujte nás s použitím údajov v rubrike Práva a rozhodnutie preveríme.

 4. ZVEREJNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Môžeme zverejniť informácie o Vás;


  • iným spoločnostiam v rámci skupiny Entain, ktorá zahŕňa spoločnosti a ich priame a nepriame dcérske spoločnosti z interných dôvodov, v prvom rade za obchodnými a prevádzkovými účelmi v súlade s týmto oznámením o ochrane súkromia;
  • tretím stranám poskytujúcim služby, ktoré ich spracujú v našom mene a za hore uvedenými účelmi. Takéto tretie strany zahŕňajú poskytovateľov webového hostingu, údržbu, prevádzky telefonických centier, kontrolu totožnosti, služby pre overovanie služieb, marketingu, analýzy dát, výskum a prieskum, spracovávateľov elektronických platieb tretích strán a/alebo finančné inštitúcie na spracovanie finančných prevodov a iných organizácií, ktoré poskytujú technickú podporu, spracovávajú Vaše online platby a udržiavajú Vaše konto;
  • s orgánmi činnými v súdnych konaniach a vererjnými orgánmi za účelom plnenia akýchkoľvek právnych povinností, alebo kde sme nútení povinnosť splniť;
  • s tretími stranami za účelom splnenia podmienok úžívania a akejkoľvek ďalšej dohody; alebo na ochranu práv, majetku, bezpečnosti, alebo bezpečnosti skupiny Entain, tretích strán alebo verejnosti;
  • s ďalšími stránkami pre online gaming, bankami, spoločnosťami kreditných kariet a príslušnými úradmi v prípadoch, kde ste boli obvinení z podvodu, alebo ste sa pokúsili nás podviesť, či iného užívateľa našich služieb, čo môže zahŕňať, avšak nie byť obmedzené na manipuláciu hry, podvod pri platbách, alebo zakázané prevody (vrátane špinavého prania peňazí); a
  • s tretími stranami v prípade predaja, kúpy aktív, fúzie, bankrotu alebo procesu reorganizácie.
  • Ak bývate v Spojenom kráľovstve, musíme skontrolovať vašu totožnosť vo chvíli, keď sa po prvý raz stanete zákazníkom alebo skontrolovať váš finančný stav tak, ako to od nás vyžadujú naše licenčné podmienky a tieto informácie zdieľať s referenčnou úverovou agentúrou, čo zanechá „mäkkú“ stopu vo vašich úverových záznamoch. Ďalšie informácie o tom, ako príslušná agentúra vaše informácie uchováva a používa, nájdete tu: https://www.callcredit.co.uk/legal-information/bureau-privacy-notice.

 5. MEDZINÁRODNÉ TRANSFERY

  Uchovávame Vaše osobné údaje na našich serveroch, ktoré sa nachádzajú v Európskom hospodárskom priestore.

  Ako viacnárodná spoločnosť musíme častokrát údaje prevádzať medzinárodne. Patrične môžu byť teda údaje o Vás transferované globálne (ak sú Vaše údaje zozbierané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, to znamená, že Vaše údaje môžu byť transferovaného mimo neho).

  Keď sú Vaše osobné údaje transferované do krajiny alebo teritória mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, a keď je to do krajiny, ktorá nepodlieha rozhodnutiu o adekvátnosti schválenom Európskou komisiou, podnikneme kroky za účelom pokračovaného zabezpečenia ochrany Vašich údajov. Napríklad, použitím záväzných korporátnych pravidiel o spracovávaní tretími stranami, dohôd o ochrane súkromia v rámci skupiny, štandardne zmluvnou klauzulou schválenou EÚ, alebo overením, že tretie straný sú certifikované pod schváleným certifikačným mechanizmom v súlade s medzinárodným právom na ochranu súkromia.


 6. VAŠE PRÁVA

  Podľa zákona máte určitý počet práv, keď sa jedná o Vaše informácie. Môžete využiť ktorékoľvek z týchto práv na kontaktovanie nás prostredníctvom dolu uvedených kontaktných údajov.


  • Právo na námietky spracovania. Máte právo námietok proti niektorým typom spracovávania, vrátane spracovávania pre priamy marketing.
  • Právo na informácie. Máte právo na jasnú, transparentnú a ľahko pochopiteľnú informáciu o tom, ako Vaše údaje používame a Vaše práva.
  • Právo na prístup. Máte právo na prístup k Vašim údajom (ak ich spracovávame) a určité ďalšie informácie (podobné tým, ktoré boli uvedené v tomto ozname o ochrane súkromia).
  • Právo na opravu. Máte právo na to, aby boli Vaše údaje opravené, ak sú nesprávne alebo neúplné. Môžete požiadať o opravu akýchkoľvek chýb v údajoch, ktoré máme.
  • Právo na vymazanie. Toto je známe taktiež ako ‘právo na zabudnutie’ a jednoducho povedané, toto Vám dáva právo požiadať o vymazanie alebo odstránenie Vašich informácií, ktoré uchovávame. Toto právo nie je absolútne a nebude platiť, ak platia legitímne a vyššie dôvody.
  • Právo na obmedzenie spracovania. Máte právo ‘zablokovať’ alebo stlmiť ďalšie používanie Vašich údajov. Keď je spracovanie obmedzené, stále môžeme uchovávať Vaše informácie, avšak nebudeme ich ďalej používať.
  • Právo na prenositeľnosť údajov. Máte právo získať a znova použiť Vaše údaje za vlastnými účelmi naprieč rôznymi službami. Toto nie je ale všeobecné právo a existujú výnimky.
  • Právo na podanie sťažnosti. Máte právo podať sťažnosť o tom, ako Vaše informácie spracovávame u národného regulátora ochrany údajov.
  • Právo na stiahnutie súhlasu. Ak ste dali svoj súhlas k čomukoľvek, čo s Vašimi údajmi môžeme robiť, môžete tento kedykoľek stiahnuť.

 7. BEZPEČNOSŤ

  Sme si vedomí dôležitosti bezpečnosti a technológií pre zabezpečenie informácií. Na ochranu Vašich osobných údajov od nepovoleného prístupu alebo neautorizovanú úpravu, pred zverejnením alebo zničením údajov, ktoré uchovávame používame patričné organizačné, technické a administratívne opatrenia a podnikáme kroky, aby sme zabezpečili, že naše pobočky, pracovníci, partneri a dodávatelia taktiež používajú patričnú úroveň bezpečnosti. Najmä;


  • Dátové centrá bezpečné chránené firewallom;
  • Certifikovane zašifrované webové stránky; a
  • ISO27001:2013 certifikované obchodné praktiky.

 8. UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Obdobie, počas ktorého môžeme uchovávať údaje závisí od účelov, za ktorými boli údaje zozbierané, či už ste zažiadali o vymazanie údajov, a či akékoľvek právne záväzky vyžadujú uchovanie údajov (napríklad pre plnenie regulácií). Údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je potrebné, a aby boli splnené účely, za ktorými boli údaje zozbierané. Kde spracovávame Vaše osobné údaje za marketingovými účelmi alebo s Vaším súhlasom, spracovávame osobné údaje až do okamihu, keď nás o požiadate o to aby ste so spracovávaním prestali a po krátke obdobie potom (aby sme mohli implementovať Vaše žiadosti). Taktiež uchovávame záznam o skutočnosti, že ste nás požiadali, aby sme Vám nezasielali priamy marketing, alebo spracovávali Vaše osobné údaje na dobu neurčitú, aby sme Vašu žiadosť brali do úvahy do budúcna.

  Kde spracovávame Vaše osobné údaje za účelom plnenia našich právnych záväzkov, urobíme tak v súlade so všetkými obdobiami pre uchovávanie špecifikovanými príslušným zákonom.


 9. KONTAKT

  V prípade akýchkoľvek otázok, alebo ak si želáte využiť niektoré z Vašich práv, prosím, kontaktujte nás na privacy@bwin.com. Otázky, komentáre a požiadavky ohľadne týcho pravidiel pre ochranu údajov sú vítané.


  Taktiež máte právo kontaktovať nasledujúce úrady pre ochranu informácii v prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv;


  Teritórium Príslušný úrad pre ochranu dát Kontaktné údaje
  Spojené kráľovstvo Úrad komisára pre informácie ’(“ICO”) https://ico.org.uk/
  Územie EÚ, vrátane Rakúska, Maďarska, Luxemburska, Fínska, Slovinska, Malty, Litvy, Islandu, Lotyšska, Chorvátska a Estónska Komisár pre ochranu údajov a informácií (“IDPC”), alebo Váš národný úrad pre ochranu údajov https://idpc.org.mt/
  Zvyšok sveta Regulačný úrad Gibraltáru (“GRA”), alebo Váš národný úrad pre ochranu údajov https://www.gra.gi/

 10. ZMENY V NAŠICH PRAVIDLÁCH OCHRANY ÚDAJOV

  Toto oznámenie môžeme z času na čas aktualizovať (a akékoľvek doplňujúce oznámenie). O zmenách Vás budeme informovať, keď tak budeme musieť urobiť podľa zákona. Odporúčame Vám pravidelne si prezrieť toto oznámenie o ochrane údajov.

Toto oznámenie bolo naposledy kontrolované a aktualizované: 14/12/2020