Informacje o ochronie danych

Informacje o ochronie danych

Niniejsza informacja o ochronie danych opisuje, w jaki sposób administrator danych ('My', zgodnie z kontekstem) zbiera, przechowuje, wykorzystuje, udostępnia i archiwizuje dane użytkowników, korzystających z naszej strony oraz aplikacji mobilnej. Zawiera ona także informacje o ochronie danych i prawach użytkowników, w tym także do sprzeciwu wobec niektórych etapów przetwarzania danych.

Kraj zamieszkania użytkownika ma wpływ na to, która spółka naszej Grupy ("Grupy Entain") jest administratorem danych dotyczących Klienta.

Terytorium Administrator Szczegóły
Wielka Brytania“” LC International Limited Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA
Terytoria UE, w tym Austria, Węgry, Luksemburg, Finlandia, Słowenia, Malta, Islandia, Chorwacja. ElectraWorks Europe Limited Penthouse Spinola Business Centre, Number 46, St Christopher Street, Valletta, Malta, VLT 1464
Wszystkie inne kraje ElectraWorks Limited Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA

 1. ZBIERANIE DANYCH ORAZ METODY ZBIERANIA DANYCH
 2. WYKORZYSTANIE INFORMACJI I PODSTAWY PRAWNE
 3. AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI
 4. UJAWNIANIE INFORMACJI OSOBOWYCH
 5. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH
 6. TWOJE PRAWA
 7. BEZPIECZEŃSTWO
 8. PRZECHOWYWANIE DANYCH
 9. KONTAKT
 10. ZMIANY W ZASADACH OCHRONY DANYCH

 1. ZBIERANIE DANYCH ORAZ METODY ZBIERANIA DANYCH

  Zbieramy następujące informacje o naszych użytkownikach:


  1.1 Dane osobowe, podane podczas rejestracji na naszej stronie lub zakładania konta. Dane te mogą zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia, dane karty kredytowej, nazwę użytkownika i hasło, potwierdzenie wieku i tożsamości, adres rozliczeniowy, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz dane kontaktowe.

  1.2 Informacje techniczne o wykorzystywanym urządzeniu oraz platformie, w tym dane administracyjne oraz szczegóły przesyłu danych, np. źródłowy adres IP, czas dostępu, data dostępu, rodzaj urządzenia, odwiedzone strony, używany język, lokalizacja, śledzenie roamingu, raporty zawieszenia oprogramowania oraz wersja wykorzystywanej przeglądarki. Te informacje mają duże znaczenie dla świadczenia Usług i ich jakości.

  1.3 Profil publiczny użytkownika, w tym imię, nazwisko, zdjęcie oraz inne dane, udostępnione podczas interakcji z naszą stroną w mediach społecznościowych, jak np. Facebook, Twitter lub Google+.

  1.4 Przechowujemy także historię komunikacji oraz interakcji z nami, np. przez e-mail, listy, wiadomości tekstowe (SMS), online, komunikatory jak np. WhatsApp lub Skype, telefon lub chat na naszej stronie.

  1.5 Inne informacje z baz danych 'stron trzecich', konieczne do spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych.

  1.6 Możemy także otrzymywać dane o użytkownikach od innych usługodawców i sprzedawców, np. od serwisów finansowych / wspólnej płynności lub z list użytkowników, legalnie kupionych od strony trzeciej.

  1.7 Możemy także zbierać dodatkowe informacje, jeśli zostaną one udostępnione przez użytkownika podczas korzystania z naszych usług.


 2. WYKORZYSTANIE INFORMACJI I PODSTAWY PRAWNE

  2.1 W celu wykonania usługi lub zrealizowania umowy z użytkownikami:


  • Wykorzystujemy wiadomości serwisowe oraz korespondencję z działem obsługi klienta, w tym wiadomości z pytaniami zwrotnymi, powiadomienia o zmianach na stronie, w usługach lub w warunkach handlowych lub innych zasadach korzystania.
  • Przeprowadzamy losowo kontrole bezpieczeństwa, mające na celu potwierdzenie tożsamości, wieku, podanych informacji, a także kontrolujemy korzystanie z naszej strony oraz transakcje finansowe w celu wykrycia nieprzestrzegania naszych Ogólnych warunków handlowych i obowiązującego prawa. Kontrole bezpieczeństwa mogą obejmować także sprawozdania finansowe oraz inne metody weryfikacji podanych informacji w bazach stron trzecich.
  • W celu realizacji transakcji i płatności online, w tym także do ujawniania danych użytkowników stronom trzecim - operatorom płatności, dostawcom usług oraz innym instytucjom w uzasadnionych przypadkach.

  2.2 W celu prowadzenia działalności i realizacji naszych celów:


  • W celu analizy i rozwiązywania zapytań, wątpliwości i skarg oraz odpowiedzi na zgłoszenia.
  • W celu udostępniania wyników gier i innych treści w mediach społecznościowych, co może przynieść użytkownikom punkty lojalnościowe, punkty lub nagrody (w ustawieniach prywatności użytkownicy mogą decydować o udostępnianych treściach).
  • W ramach pomocy użytkownikom w udziale w promocjach stron trzecich, badaniach rynkowych i wydarzeniach.
  • Rozmowy telefoniczne oraz na chacie z użytkownikami mogą zostać nagrane/zapisane w celu podniesienia jakości obsługi klienta oraz naszych usług, w celach szkoleniowych oraz w celu dokumentacji na wypadek reklamiacji.
  • W celu przesłania użytkownikom ofert promocyjnych i informacji, na które wyrazili zgodę lub w których wzbudziliśmy zainteresowanie naszymi produktami.
  • Nadzorujemy korzystanie z naszej strony i usług online i wykorzystujemy dane użytkowników w celu podniesienia jakości oraz ochrony treści, usług i stron, zarówno online jak i offline.
  • Wykorzystujemy dane użytkowników w celu dostosowania wyświetlanych treści do ich zainteresowań.
  • Nadzorujemy konta użytkowników w celu przeciwdziałania nadużyciom i nieuczciwemu ich wykorzystaniu.
  • Wykorzystujemy dane użytkowników w celu analizy skarg, otrzymanych od danego użytkownika lub innych użytkowników w kontekście naszej strony oraz usług.
  • Możemy być zobligowani do udostępnienia danych zaufanym trzecim stronom, które dostarczają usługi, konieczne do udostępniania naszych produktów, w tym w celach obsługi klienta, bezpieczeństwa informacji, płatności, marketingu, analizy danych badań i ankiet.
  • Wykorzystujemy dane osobowe podczas sporów prawnych oraz w celu spełnienia wymagań urzędowych oraz we współpracy z organami śledczymi, o ile jest to konieczne, także w zakresie udostępniania danych w procesach sądowych lub w śledztwach.
  • Wykorzystujemy dane osobowe do tworzenia profili demograficznych, określających prawdopodobieństwo zachowań oraz preferencje. Są one wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji o wykorzystywanych przez użytkowników usługach, treściach oraz oferowanych promocjach. Tworzymy także reporty o wpływie różnych grup profilowych na nasze wyniki finansowe. Profile te tworzone są manualnie bądź automatycznie, także przy wykorzystaniu procesów, dostarczonych przez strony trzecie.

  2.3 Zgodnie z preferencjami użytkownika:


  • Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych (o ile dotyczy), dane użytkowników zostaną wykorzystane do udostępnienia im materiałów marketingowych, odpowiadających ich zainteresowaniom. Materiały te mogą być udostępniane przez wiele platform i kanałów, w tym przez e-mail, wiadomości tekstowe (w tym także przez WhatsApp oraz komunikator Skype), telefon, przesyłki pocztowe, online, wiadomości na naszych platformach, powiadomienia push lub inne kanały. Materiały służą przekazaniu informacji o naszych produktach, usługach oraz promocjach oraz innych produktach, związanych z grami (np. poker online, kasyno lub bingo).
  • Dane kontaktowe mogą być udostępniane wybranym partnerom i spółkom powiązanym, aby umożliwić im przesyłanie użytkownikom materiałów marketingowych. Dane zostaną udostępnione jedynie po wyrażeniu zgody przez użytkownika i w zgodności z ich ustawieniami i preferencjami.
  • Dane zostaną wykorzystane w ankietach i promocjach, na które użytkownicy wyrazili zgodę.
  • Używamy plików cookie oraz innych technologii, zgodnie z Informacjami o plikach Cookie. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Informacji o plikach Cookie.
  • W przypadkach, gdy prosimy użytkowników o udzielenie dodatkowej zgody, wyjaśniamy w jakim celu jest ona konieczna.
  • Polegamy na wyrażonej przez użytkowników zgodzie, która może zostać w każdej chwili wycofana. Istnieją sytuacje, jak opisane powyżej. w których jesteśmy prawnie zobligowani do przetwarzania danych użytkowników. Użytkownicy mogą zmienić ustawienia dla powiadomień marketingowych w każdej chwili.

  2.4 W celach wymaganych prawem:


  • W odpowiedzi na żądania agencji rządowych lub służb ścigania w ramach trwającego śledztwa.
  • W celach związanych ze śledztwami lub zgłaszaniem nadużyć, terroryzmu, kradzieży tożsamości, złamania zabezpieczeń lub przestępstw, w zgodzie z obowiązującym prawem.

 3. AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

  Możemy korzystać z automatycznie podejmowanych decyzji (czyli decyzji, podejmowanych bez udziału człowieka), w tym także profilowania, do: opisywania profili demograficznych i przynależności użytkowników, analizy dotychczasowego zachowania, przewidywania przyszłego zachowania oraz peferencji.


  Pomaga nam to


  • w oferowaniu na naszej platformie i przez kanały marketingow treści i ofert, dostosowanych do użytkowników;
  • w oferowaniu użytkownikom odpowiednich usług, związanych z płatnościami, wypłatami, obsługą klienta oraz działalnością operacyjną; oraz
  • w spełnieniu wymagań prawnych, regulacyjnych, przeciwdziałania oszustwom i praniu pieniędzy oraz wymagań, związanych z odpowiedzialną grą.
  • W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się z automatycznie podjętą decyzją, prosimy o kontakt przez formularz, dostępny na stronie z prawami użytkownika, a decyzja zostanie ponownie przeanalizowana.

 4. UJAWNIANIE INFORMACJI OSOBOWYCH

  Informacje o użytkownikach mogą zostać ujawnione:


  • innym spółkom z grupy Entain, w skład której wchodzi Jednostka dominująca oraz jej pośrednie i bezpośrednie spółki-córki. Dane te będą udostępniane w celach wewnętrznych, głównie biznesowych i operacyjnych, zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu;
  • dostawcom usług (stronom trzecim), którzy mogą przetwarzać dane w celach podanych powyżej. Do wymienionych stron trzecich należą strony, oferujące następujące usługi: hosting oraz usługi serwisowe, call center, weryfikacja tożsamości, weryfikacja informacji, marketing, analiza danych, badania i ankiety, operatorzy płatności lub/i instytucje finansowe, zajmujące się realizacją płatności oraz inne organizacje, oferujące wsparcie techniczne, realizację transakcji na koncie oraz zarządzanie kontem;
  • organom ścigania oraz instytucjom publicznym w celu spełnienia wymogów prawnych lub w sytuacji, w której naszym zdaniem jesteśmy zobowiązani do udostępnienia, aby spełnić wymagania;
  • stronom trzecim w celu zapewnienia przestrzegania warunków korzystania ze strony lub innych postanowień lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Grupy Entain, stronom trzecim lub do wiadomości publicznej;
  • innym operatorom gier online, bankom, operatorom kart kredytowych oraz agencjom, gdy zachodzi podejrzenie o próbę wyłudzenia środków wobec nas lub innych użytkowników naszych usług. Zachowania te to m.in. manipulacje, wyłudzenia podczas płatności oraz zakazane transakcje (w tym pranie pieniędzy); oraz
  • stronom trzecim w przypadku sprzedaży lub kupna własności, fuzji, bankructwa lub restrukturyzacji.
  • Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, kiedy po raz pierwszy zostajesz klientem i sprawdzamy Twoją tożsamość lub sprawdzamy stan Twoich finansów zgodnie z naszymi Warunkami Licencji, udostępniamy informacje agencji informacji kredytowej, co pozostawia „miękki” ślad w Twojej kartotece informacji kredytowej. Więcej informacji o tym, jak ta agencja przechowuje i wykorzystuje Twoje dane, można znaleźć tutaj: https://www.callcredit.co.uk/legal-information/bureau-privacy-notice.

 5. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH

  Dane użytkowników są przechowywane na naszych serwerach, które mieszczą się na terenie EOG.

  Jak w przypadku wielu spółek międzynarodowych, regularnie jesteśmy zmuszeni do międzynarodowego przekazywania informacji. Dane użytkowników mogą być przekazywane globalnie. Oznacza to, że dane zebrane na terenie EOG mogą zostać przekazane poza ten obszar.

  W przypadkach, gdy dane użytkowników zostaną przekazane do kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w którym adekwatność ochrony danych nie została potwierdzona przez Komisję Europejską, podejmiemy wszelkie kroki, aby zapewnić stałą ochronę danych użytkowników. Starania te mogą polegać na zastosowaniu wobec strony trzeciej Wiążące reguły korporacyjne dla przetwarzających dane osobowe, wewnątrzgrupowych zasad ochrony danych, klauzuli umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz na weryfikacji certyfikacji strony trzeciej, zgodnie z międzynarodowymi zasadami ochrony danych.


 6. TWOJE PRAWA

  Użytkownicy mają wiele praw w związku z ich danymi. Użytkownicy mogą skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami przez podane poniżej kanały.


  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw wobec niektórych etapów przetwarzania danych, w tym przetwarzania w celach indywidualnego marketingu.
  • Prawo do informacji. Użytkownicy mają prawo do otrzymywania jednoznacznych i zrozumiałych informacji o tym, jak wykorzystywane są jego dane oraz jakie przysługują mu prawa.
  • Prawo dostępu Użytkownik ma prawo dostępu do danych podczas ich wykorzystywania oraz do innych informacji (zbliżonych, do podanych w niniejszych informacjach o ochronie danych).
  • Prawo do sprostowania. Użytkownik ma prawo do sprostowania informacji, jeśli są one nieprawdziwe bądź niekompletne. Użytkownik może zlecić sprostowanie wszystkich informacji, które są przez nas przechowywane.
  • Prawo do usunięcia danych. Zasada ta znana jest także jako Prawo do bycia zapomnianym i, mówiąc wprost, umożliwia zlecenie usunięcia danych użytkownika, przechowywanych przez nas. Nie jest to prawo nadrzędne i wniosek ten może spotkać się z odmową, jeśli zajdą ku temu ważne powody.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma prawo zablokować dalsze przetwarzanie danych. W przypadku zablokowania przetwarzania, informacje nie będą przetwarzane, lecz nadal będą przez nas przechowywane.
  • Prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo do pobrania i wykorzystania informacji we własnych celach w innych miejscach. Nie jest to prawo nadrzędne i są od niego wyjątki.
  • Prawo do złożenia skargi. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi odnośnie zarządzania i przetwarzania danych. Skarga ta może zostać złożona do krajowego inspektoratu ochrony danych.
  • Prawo do wycofania zgody. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na dowolny aspekt zarządzania informacjami, może w dowolnej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych.

 7. BEZPIECZEŃSTWO

  Rozumiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo danych i metody, konieczne do ich zabezpieczenia. Korzystamy z rozsądnie dobranych metod organizacyjnych, technicznych oraz administracyjnych w celu ochrony danych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem lub nieautoryzowanymi zmianami, ujawnieniem lub zniszczeniem. Podejmujemy także kroki, mające zapewnić naszym spółkom-córkom, partnerom oraz dostawcom odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Oznacza to:


  • bezpieczne centra danych, zabezpieczone zaporami typu firewall;
  • certyfikowane szyfrowanie stron internetowych; oraz
  • certyfikację ISO27001:2013 dla naszej działalności biznesowej.

 8. PRZECHOWYWANIE DANYCH

  Czas, przez który możemy przechowywać dane użytkowników zależny jest od celów, dla których dane te zostały zebrane i od tego, czy użytkownik zleci ich usunięcie oraz od tego, czy jesteśmy zobligowani prawem do przechowywania tych danych (np. w wyniku regulacji licencyjnych). Dane użytkowników są przechowywane przez minimalny okres, wymagany do spełnienia celów, dla których zostały one zebrane. Jeśli dane użytkowników są przetwarzane w celach marketingowych lub za zgodą użytkownika, to będą one przetwarzane do momentu wycofania zgody i przez krótki czas po tym (konieczny do wprowadzenia zmian). Informacje o braku zgody na wysyłanie bezpośrednich materiałów marketingowych będą przechowywane bezterminowo, aby móc uwzględnić tę prośbę użytkownika także w przyszłości.

  Jeśli dane są przetwarzane w wyniku obowiązku prawnego, to będą one przechowywane przez czas, narzucony stosownymi przepisami.


 9. KONTAKT

  W przypadku pytań lub chęci skorzystania ze swoich praw, prosimy o kontakt pod adresem . privacy@bwin.com. Pytania, uwagi i prośby dotyczące informacji o ochronie danych są zawsze mile widziane.


  Użytkownik ma oczywiście prawo skontaktowania się z następującym Organem Ochrony Danych, jeśli ma jakiekolwiek zapytania lub niejasności;


  Terytorium Odpowiedzialny Organ Ochrony Danych Dane kontaktowe
  Wielka Brytania Information Commissioner’s Office (“ICO”) https://ico.org.uk/
  Terytoria UE, w tym Austria, Węgry, Luksemburg, Finlandia, Słowenia, Malta, Litwa, Islandia, Łotwa, Chorwacja i Estonia Information and Data Protection Commissioner (“IDPC”) lub odpowiedni organ ochrony danych w kraju zamieszkania Użytkownika https://idpc.org.mt/
  Wszystkie inne kraje Gibraltar Regulatory Authority (“GRA”) lub odpowiedni organ ochrony danych w kraju zamieszkania Użytkownika https://www.gra.gi/

 10. ZMIANY W ZASADACH OCHRONY DANYCH

  Niniejszy dokument (oraz wszystkie jego uzupełnienia) może być aktualizowany. Poinformujemy użytkowników o wprowadzonych zmianach, jeśli obowiązujące prawo nałoży na nas taki obowiązek. Zalecamy regularne odwiedzanie strony z Polityką prywatności.

Te informacje zostały zaktualizowane 14.12.2020